top of page

  Organisatie afstandsleren en 1 op 1 lesmomenten vanaf 17 november   

IMG_5514.JPG
Algemeen

Maandagavond 9 november werd er op het onderwijsoverleg in Brussel beslist dat de academies na de herfstvakantie moeten overschakelen op afstandsonderwijs en dat enkel 1-op-1-lessen mogen ingericht worden.

 

De virologen hebben erop gewezen dat de ernst van de pandemie er ons nu echt toe moet aanzetten om met de hele samenleving en alle sectoren inspanningen te doen.

 

Om het virus onder controle te krijgen moeten daarom de leerlingenstromen en fysieke contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Om die reden werd er gekozen om alleen maar de leerlingen tot 12 jaar echt naar de academie te laten komen en voor de andere leerlingen afstandsonderwijs of in de mate van het mogelijke 1-op-1-lessen te organiseren.

Hoe lang we deze manier van lesgeven moeten aanhouden weet voorlopig niemand. Maar we hopen dat we allen samen het virus onder controle kunnen krijgen.

 

Hopelijk dalen de coronacijfers en blijven ze ook dalen. Enkel zo kunnen we binnenkort terug overstappen naar één van de kleurcodes vermeld in de draaiboeken deeltijds kunstonderwijs. Dit zou ons alvast meer bewegingsruimte geven. Enkel de veiligheidsraad kan hierin een beslissing nemen. Van zodra er een nieuwe beslissing is gevallen worden alle AHA!-studenten hiervan op de hoogte gebracht.

Afstandsleren

Er wordt vanaf 17 november overgeschakeld op afstandsleren en dit voor alle studenten uit de 3de graad, 4de graad en specialisatie  - ofwel voor alle studenten vanaf het 1ste middelbaar (de studentjes uit de 1ste en 2de graad mogen gewoon zoals voorheen naar de academie komen).

 

Iedere docent voorziet voor zijn/haar leerlingen digitale opdrachten. Hierbij verloopt - zoals het woord het al zegt - alles digitaal. Het gebruikte platform hiervoor varieert van docent tot docent (mail - Facebook - WhatsApp - eigen website - Messenger - You-tube kanaal - online invulformulier -  online live sessies - filmpjes - ...). De docent brengt de studenten van zijn/haar manier van werken op de hoogte.

 

Heb je problemen bij deze digitale manier van werken laat het dan zeker weten aan het AHA!-secretariaat op 056/733 405 (tijdens de openingstijden van het secretariaat) dan zoeken we samen met de docent en de directeur naar een alternatieve oplossing. 

 

Iedere docent voorziet ook een communicatieplatform zodoende de student kan doorsturen waar hij/zij mee bezig is, tips om te delen, elkaar te motiveren, duiding te geven enz... Ook hier varieert het platform van docent tot docent en wordt de student door de docent op de hoogte gebracht van het gebruikte platform. Feedback op afgewerkt product of feedback op het finaliseren van een proces wordt vooral gereserveerd voor de 1 op 1 lesmomenten (zie volgend punt). De reden hiervoor = het is vaak héél moeilijk om iets te beoordelen indien het niet in 'real life' en in de ruimte kan aanschouwd worden.

1 op 1 lesmomenten

De docent is op de academie aanwezig volgens zijn/haar normale uurrooster. Tijdens zijn/haar aanwezigheid worden er 1 op 1 lesmomenten georganiseerd volgens een vooropgesteld draaiboek. Deze draaiboeken zijn wat verderop op deze pagina terug te vinden. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om wissels in dit draaiboek toe te staan. De inhoud van deze 1 op 1 lesmomenten varieert van atelier tot atelier en van student tot student, de docent zal de student hierbij sturen.

 

Deze draaiboeken werden opgemaakt tot aan de krokusvakantie, maar dit wil niet zeggen dat ze zo lang moeten duren. Van zodra de veiligheidsraad beslist dat we mogen overstappen naar een bestaande kleurcode vervallen deze afspraken en komen er nieuwe afspraken met meer bewegingsruimte. 

 

Niemand is verplicht om in te gaan op het 1 op 1 lesmoment. Indien er gekozen wordt om enkel via het communicatieplatform van de docent in contact te staan met de academie dan is dit een vrije keuze. Breng in dit geval wel de docent hiervan op de hoogte, ook als je uitzonderlijk niet kan aanwezig zijn op een 1 op 1 lesmoment.

 

Iedere student houdt zich aan het vooropgestelde tijdslot. Ben je te laat dan is een ander of later moment niet mogelijk. Bij aankomst op de academie mag iedere student direct doorwandelen naar zijn/haar atelier. Aangekomen aan het atelier wordt er op de deur geklopt. De docent zal je daar ontvangen, loop alvast niet zomaar het atelier binnen. Een kort bezoek aan het secretariaat is toegestaan maar het is verboden om in de gedeelde delen van de academie te kuieren. Ze vermijden we bij de wissels dat er meerdere studenten met elkaar in contact komen, wat nu net het doel is van deze strengere maatregelen.

Ophalen van materiaal/aankoop materiaal blijft mogelijk.

Het secretariaat blijft gedurende deze periode gewoon open volgens de openingstijden vermeld op de startpagina van deze website. Er kan dus - indien nodig materiaal aangekocht worden of het secretariaat kan de student toegang verlenen tot zijn/haar atelier voor het ophalen van materiaal (eigen materiaal of materiaal dat werd klaargelegd door de docent). Wenst de student iets aan te kopen op het secretariaat dan dient dit niet op voorhand aangevraagd te worden. Ophalen van materiaal verloopt anders (zie hieronder).

 

Opgelet! Het is niet toegelaten om materiaal in een atelier op te halen wanneer de 1 op 1 lesmomenten bezig zijn of kortweg tijdens de lesuren van de docent. Check dus zeker en vast de atelieruren vermeld op deze website en maak een afspraak met het secretariaat. Iedere student moet zich verplicht eerst aanmelden op het secretariaat.

 

Opgelet! Het secretariaat weet het nodige materiaal in de ateliers niet liggen. Indien de student iets specifieks nodig heeft dan dient hij/zij af te spreken met de docent om het nodige materiaal klaar te leggen. Ook hier houdt de student rekening met de lesuren van de docent. Een docent kan alleen maar het materiaal klaarleggen indien hij/zij aanwezig is op de academie en hiervoor voldoende tijd heeft gekregen om alles klaar te leggen.

Draaiboeken 1 op 1 lesmomenten

Ga hieronder op zoek naar je atelier en kijk na wanneer je verwacht wordt op de academie. 

Opgelet! De contactmomenten kunnen verschillen van week tot week. Check dus iedere week voor alle zekerheid of je al dan niet verwacht wordt en om hoe laat, dit om misverstanden tegen te gaan.

kunstkot.jpg
Kunstkot
Kunstkot op woensdag
Kunstkot op vrijdag
Kunstkot op zaterdag
met Iris
Kunstkot op zaterdag
met Francis
Animatiefilm
animatiefilm MIDDEL.jpg
Animatiefilm op woensdag
Animatiefilm op vrijdag
Animatiefilm op zaterdag
Initiatie Atelier
initiatieatelier.jpg
Initiatie atelier
Grafiekkunst
grafiek.jpg
Grafiekkunst
Kunstexploratie
BAK.jpg
Kunstexploratie
Tekenkunst
TEKENKUNST4.jpg
Tekenkunst

Update 17/11/2020. Om optimaal in te zetten op de 1 op 1 lesmomenten kan het zijn dat je via je docent Stephanie de vraag krijgt tot een wissel. Heb je geen wisselvraag ontvangen dan blijft het draaiboek dat hier terug te vinden is gelden.

Project en nieuwe media
Project.jpg
Project en nieuwe media
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst
beeldhouwen.jpg
Beeldhouwen en Ruimtelijke kunst

Het atelier Beeldhouwen en ruimtelijke kunst kiest ervoor om te werken met een online invullijst. Hierin kan iedere student zijn/haar vragen per week noteren (bvb. afbakken of uitsmelten, klaarleggen materiaal, vragen i.v.m. de opdracht, bijsturing, enz.). Een geprinte versie van dit document zal iedere woensdagmiddag overhandigd worden aan de docent. De verdere opvolging van de vragen in deze lijst verloopt via de docent via de telefoon of via de 1 op 1 lesmomenten.

Hieronder is een link terug te vinden naar het invulformulier. Indien gewenst kan deze lijst ingevuld worden. Let op! Invullen kan iedere week tot en met de dinsdagavond, iedere woensdagvoormiddag wordt het document afgeprint. Staat je vraag er niet in dan zal je moeten wachten tot de week er op.

Online vragenlijst Beeldhouwen en ruimtelijke kunst
Schilderkunst
beeldhouwen.jpg
schilderkunst2.jpg
Schilderkunst
Mixed Media Kunst
mixed media.jpg
Mixed Media Kunst

Geupdate op 17/11/2020

Glaskunst
Glaskunst3.jpg
Glaskunst

Geupdate op 17/11/2020

Persoonlijk Artistiek Traject
PAT2.jpg

De lessen Persoonlijk Artistiek Traject worden op dezelfde manier ingericht zoals voor de herfstvakantie. De reeds bestaande 1 op 1 lesmomenten blijven behouden en de pat-studenten werden meegenomen in de draaiboeken hierboven.

Initiatie Animatiefilm
animatiefilm.jpg

De lessen Initiatie Animatiefilm worden op dezelfde manier ingericht zoals voor de herfstvakantie. De reeds bestaande 1 op 1 lesmomenten blijven behouden.

bottom of page