top of page

ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT

Iedere student is Anders en voor ons uniek. Een persoonlijke aanpak op maat van elke student staat voorop in onze visie. 

Wij vormen de Unieke-IK van elke student binnen een ruim, los denkkader op basis van 5 artistieke ontwikkelingsgebieden.

Verbeelden 
Onderzoek
Vakmanschap
Dialoog 
Tonen

Welkom in een warme academie met een gediplomeerd team, uitgeruste ateliers en belevingsruimtes zowel binnen als buiten. Een academie steeds in verandering door beleving, leren en experimenteren.


Wij spelen in op vernieuwingen in kunst creëren en verruimen van inzichten via gastdocenten, workshops en bezoeken.


Wij bieden extra artistieke voeding aan via gratis kunstlezingen en uitstappen. Wij zetten in op verbinding maken met publiek via interne en externe expo’s, kleine en grote projecten en een jaarlijks Festival d’Academie.

Welkom in een academie met een ruim opleidingsaanbod waar plaats is voor iedereen. Onafhankelijk van de ambitie, de leeftijd, de taal, de herkomst of de nood aan extra zorg. Student of passant, iedereen mag bij ons vertoeven en genieten van kunstbeleving.

Welkom in een groene en ecologische academie met respect voor natuur, aandacht voor bij- vlinder- vogel- en vleermuizenpopulatie, sorteren, recycleren en zonne-energie.

> Nieuwe dingen durven creëren door middel van onderzoek onder individuele begeleiding. Ruimte scheppen en open staan voor experiment.

> Experiment is niet het eindresultaat van een project maar een aanzet tot een eigen visie.

onderzoek.JPG
verbeelden.JPG
vakmanschap.JPG

> De Academie groeit naar een vrijplaats waar de eigen creativiteit ontwikkeld wordt.

> In de Academie werken we in een hedendaags, actueel en cultureel kader, waarbij de mogelijkheden van verschillende basistechnieken aangeleerd worden.

> De leerling kunstenaar maakt in het vooropgestelde programma eigen keuzes en bepaalt doelstellingen.

> Het atelier als technische ruimte om actuele kunst mogelijk te maken.

dialoog.JPG

> Samenhorigheid creëren door vak- en graadsoverschrijdend te experimenteren en te evalueren.

tonen.JPG

> De Academie groeit naar een gevestigde waarde op het gebied van kunsteducatie in Harelbeke, in samenwerking met Harelbeke en omstreken.

> Onze Academie is een Academie die klas- en atelieroverschrijdend hun creaties tonen.

> Onze Academie is een Academie die aandacht schenkt aan het presenteren van het werk.

Nature Girl
 Unieke Ik       

> We ondersteunen openheid en eigenheid door te differentiëren in specialisatie en talent.

> Door differentiatie in specialisatie en talent groeien we naar kwaliteitsvolle Academie.

vinger.jpg

> Download hier de uitgebreidere versie van ons APP

bottom of page