ORGANISATIE LESSEN VOLWASSENEN

ORGANISATIE VAN DE LESSEN

De docent is op de academie aanwezig volgens zijn/haar normale uurrooster. Tijdens zijn/haar aanwezigheid worden er lesmomenten georganiseerd volgens een vooropgesteld draaiboek. Voor sommige ateliers worden er ook zelfstandige ateliermomenten aangeboden in afspraak met de docent en in relatie met een lopende opdracht(en).

 

De draaiboeken zijn onderaan deze pagina terug te vinden. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om wissels in dit draaiboek toe te staan. De inhoud van de organisatie varieert van atelier tot atelier en van student tot student, let dus goed op de datum en het uur dat je op de academie wordt verwacht. De docent zal de student hierbij sturen en helpen daar waar nodig. 

 

Deze draaiboeken zijn beschikbaar tot aan de paasvakantie. Indien deze moeten verlengd worden zal dit aan de website toegevoegd worden.

Iedere student houdt zich aan het vooropgestelde tijdslot. Ben je te laat dan is een ander of later moment niet mogelijk. Bij aankomst op de academie mag iedere student direct doorwandelen naar zijn/haar atelier. Aangekomen aan het atelier wordt er op de deur geklopt. De docent zal je daar ontvangen, loop alvast niet zomaar het atelier binnen. 

 

Een bezoek aan het secretariaat is eveneens toegestaan maar het is verboden om in de gedeelde delen van de academie te kuieren. Zo vermijden we bij de wissels dat er meerdere studenten met elkaar in contact komen, wat nu net het doel is van deze strengere maatregelen.

Sofie Oosterlynck 2.jpg

AFSTANDSLEREN

Afhankelijk van atelier tot atelier zal er meer of minder ingezet worden op het afstandsleren. Alles staat in relatie met het aantal fysieke contactmomenten er op de academie voor een student kunnen georganiseerd worden. Iedere docent voorziet voor zijn/haar leerlingen digitale opdrachten. Hierbij verloopt - zoals het woord het al zegt - alles digitaal. Het gebruikte platform hiervoor varieert van docent tot docent (mail - Facebook - WhatsApp - eigen website - Messenger - You-tube kanaal - online invulformulier -  online live sessies - filmpjes - ...). De docent brengt de studenten van zijn/haar manier van werken op de hoogte.

 

Heb je problemen bij deze digitale manier van werken laat het dan zeker weten aan het AHA!-secretariaat op 056/733 405 (tijdens de openingstijden van het secretariaat) dan zoeken we samen met de docent en de directeur naar een alternatieve oplossing. 

 

Iedere docent voorziet een communicatieplatform zodoende de student kan doorsturen waar hij/zij mee bezig is, tips om te delen, elkaar te motiveren, duiding te geven enz... Ook hier varieert het platform van docent tot docent en wordt de student door de docent op de hoogte gebracht van het gebruikte platform. Feedback op afgewerkt product of feedback op het finaliseren van een proces wordt vooral gereserveerd om te behandelen op de fysieke contactmomenten. Reden hiervoor = het is vaak héél moeilijk om iets te beoordelen indien het niet in 'real life' en in de ruimte kan aanschouwd worden.

OPHALEN MATERIAAL

Het secretariaat blijft open volgens haar openingstijden. Er kan dus - indien nodig materiaal aangekocht worden of het secretariaat kan de student toegang verlenen tot zijn/haar atelier voor het ophalen van materiaal (eigen materiaal of materiaal dat werd klaargelegd door de docent). Wenst de student iets aan te kopen op het secretariaat dan dient dit niet op voorhand aangevraagd te worden. Ophalen van materiaal verloopt anders (zie hieronder).

 

Opgelet! Het is niet toegelaten om materiaal in een atelier op te halen tijdens de lesuren van de docent. Check dus zeker en vast de atelieruren vermeld op deze website en maak een afspraak met het secretariaat. Iedere student moet zich verplicht eerst aanmelden op het secretariaat.

 

Opgelet! Het secretariaat weet het nodige materiaal in de ateliers niet liggen. Indien de student iets specifieks nodig heeft dan dient hij/zij af te spreken met de docent om het nodige materiaal klaar te leggen. Ook hier houdt de student rekening met de lesuren van de docent. Een docent kan alleen maar het materiaal klaarleggen indien hij/zij aanwezig is op de academie en hiervoor voldoende tijd heeft gekregen om alles klaar te leggen.

evelien.jpg

DRAAIBOEKEN

GRAFIEKKUNST
grafiek.jpg

De studenten Grafiekkunst krijgen wekelijks een digitale planning doorgestuurd via hun docent Virginie. Deze planning wordt zo opgemaakt dat iedereen evenredig naar de academie mag komen en dat lege plaatsen meteen kunnen ingevuld worden.

KUNSTEXPLORATIE
BAK.jpg

De studenten Kunstexploratie maken wekelijks - na afloop van hun theoriemoment op donderdag-voormiddag - via hun docent Stephanie een afspraak wanneer ze wensen langs te komen tijdens het donderdagnamiddag praktijk gedeelte. Iedere donderdagmiddag wordt de planning naar alle studenten doorgemaild zodoende zich niemand van tijdslot moet vergissen.

TEKENKUNST
TEKENKUNST4.jpg

De studenten Tekenkunst krijgen wekelijks een digitale planning doorgestuurd via hun docent Stephanie. Deze planning wordt zo opgemaakt dat iedereen evenredig naar de academie mag komen en dat lege plaatsen meteen kunnen ingevuld worden.

Er wordt eveneens een zelfstandig ateliermoment voorzien op donderdag-namiddag en avond. De studenten kunnen via hun docent Stephanie zich hiervoor intekenen.

PROJECT EN NIEUWE MEDIA
Project.jpg
Project en nieuwe media
BEELDHOUWEN & RUIMTELIJKE KUNST
beeldhouwen.jpg
Beeldhouwen en Ruimtelijke kunst

Het atelier wordt in twee zone’s ingedeeld een binnenruimte en een buitenruimte. En daarbovenop wordt het atelier ter beschikking gesteld op een aantal momenten buiten de atelierwerking. Dit zijn de momenten zelfstandige werktijd.

 

Er is een vast draaiboek waarbij 4 studenten volgens een beurtrol les in de binnenruimte kunnen volgen (= hierboven terug te vinden) + voorzien van een aanvulling van studenten die zich hebben opgegeven om buiten te werken onder begeleiding en daar bovenop nog eens de studenten die wensen gebruikt te maken van de zelfstandige werktijd.

 

Wat het gedeelte afstandsleren betreft blijft de online intekenlijst (hieronder terug te vinden) beschikbaar. Hierin kan iedere student zijn/haar vragen per week noteren (bvb. afbakken of uitsmelten, klaarleggen materiaal, vragen i.v.m. de opdracht, bijsturing, enz.). Een geprinte versie van dit document zal iedere woensdagmiddag overhandigd worden aan de docent. De verdere opvolging van de vragen in deze lijst verloopt via de docent via de telefoon of via de fysieke lesmomenten.

Hieronder is een link terug te vinden naar het invulformulier. Indien gewenst kan deze lijst ingevuld worden.

Let op! Invullen kan iedere week tot en met de dinsdagavond, iedere woensdagvoormiddag wordt het document afgeprint. Staat je vraag er niet in dan zal je moeten wachten tot de week er op.

Online vragenlijst Beeldhouwen en ruimtelijke kunst
SCHILDERKUNST
beeldhouwen.jpg
schilderkunst2.jpg

De huidige afspraken blijven ook na de paasvakantie behouden. Indien de student wenst gebruik te maken van het atelier buiten de vaste atelieruren dan kan dit in samenspraak en na de goedkeuring van de docent.

MIXED MEDIA KUNST
mixed media.jpg

In functie van de uit te voeren taak/opdracht krijgt de student een plaats toegewezen door de docent na aanmelden aan de ingang van het atelier. Het is niet toegelaten om zomaar het atelier binnen te stappen! De coördinatie en verdeling van plaatsen verloopt op de gang. Hou hierbij 1,5 meter afstand van elkaar! Je wacht hierbij je beurt af tot je een plaats wordt toegewezen.

 

De plaats die je toegewezen krijgt blijf je behouden vanaf de start van de les tot op het einde. Wisselen tussen de verschillende leslocaties is niet toegestaan.

De leerlingen verwittigen de docent indien ze niet kunnen aanwezig zijn op een lesmoment zodoende de bezetting van het atelier zo optimaal kan ingezet worden.

 

De lessen materiaalkennis mixed media worden opgeschoven naar latere lesmomenten waarop er een grotere samenstelling van de lesgroep wordt toegestaan.

GLASKUNST
Glaskunst3.jpg

In functie van de uit te voeren taak/opdracht krijgt de student een plaats toegewezen door de docent na aanmelden aan de ingang van het atelier. Het is niet toegelaten om zomaar het atelier binnen te stappen! De coördinatie en verdeling van plaatsen verloopt op de gang. Hou hierbij 1,5 meter afstand van elkaar! Je wacht hierbij je beurt af tot je een plaats wordt toegewezen.

 

De plaats die je toegewezen krijgt blijf je behouden vanaf de start van de les tot op het einde. Wisselen tussen de verschillende leslocaties is niet toegestaan.

De leerlingen verwittigen de docent indien ze niet kunnen aanwezig zijn op een lesmoment zodoende de bezetting van het atelier zo optimaal kan ingezet worden.

PERSOONLIJK ARTISTIEK TRAJECT
PAT2.jpg

Aan de organisatie van de lessen Persoonlijk Artistiek Traject wordt er niks gewijzigd. De PAT-studenten werden opgenomen in de draaiboeken die hierboven terug te vinden zijn.

INITIATIE ANIMATIEFILM
animatiefilm.jpg

Aan de organisatie van de lessen Initiatie Animatiefilm wordt er niks gewijzigd.

INITIATIE ATELIER
initiatie.jpg

De studenten mogen wekelijks langs komen, het atelier wordt ingericht volgens de nodige veiligheidsmaatregelen.

Update op 16 mei!