TARIEVEN ACADEMIEJAAR 2021-2022

Het inschrijvingsgeld is geldig voor één atelier en voor een volledig academiejaar van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022. 
 

Er worden verschillende verminderde tarieven toegekend. Eén van de meest toegepaste verminderingstarieven is die bij jongeren vanaf 6 tot 18 jaar (18 jaar niet bereikt op 31 december 2021). Een correct ingeschreven jongere valt onder het normale tarief, terwijl broers of zussen van dezelfde leefeenheid onder verminderingstarief vallen. Ook jongeren van dezelfde leefeenheid die zichzelf of een broer of zus hebben ingeschreven in een andere erkende DKO-academie vallen onder het verminderde tarief. 


Alle info over verminderde tarieven is terug te vinden onder het menu > INFO > Reden verminderd tarief.


Extra info:

- Fiscaal attest voor kinderen < 12 jaar.
- Inclusief academieverzekering.
- Inclusief basis kunstmateriaal, aangepaste infrastructuur en gediplomeerde docenten.
- Inclusief aanvullend atelier Kunsttijd.
- Exclusief materialenkoffer - overzicht inhoud terug te vinden op de website.
- Exclusief verbruiksmateriaal ateliers vanaf 16 jaar en volwassenen.

ATELIERS VOOR KINDEREN
Leeftijd 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
• 72 euro normaal tarief
• 48 euro verminderd tarief

 

ATELIER KUNSTKOT OF ANIMATIEFILM
Leeftijd 1ste t.e.m. 6de middelbaar                

• 72 euro normaal tarief
• 48 euro verminderd tarief

 

Leeftijd 7de middelbaar (°2003)

• 138 euro

ATELIERS VANAF 16 JAAR EN VOLWASSENEN
• 72 euro (°2004 °2005) 
• 138 euro (°2003 t.e.m. °1998)
• 138 euro verminderd tarief
• 322 euro  normaal tarief
   

TOELICHTING INSCHRIJVEN VOOR EEN 2DE ATELIER

•  Online niet mogelijk enkel via AHA!-secretariaat.
•  Bij inschrijving wordt de student op een wachtlijst geplaatst.     
•  Studenten 1ste optie hebben voorrang op studenten 2de optie. Hetzelfde geldt voor studenten die reeds ingeschreven zijn op een andere academie in de richting beeldende en audiovisuele kunsten. 
•  Vanaf woensdag 29 september ‘21 krijgen studenten 2de optie een bericht of de klascapaciteit al dan niet werd bereikt. Toelating op basis van aanmeldingsdatum.
•  2de optie kost 4 euro.