top of page

PERSOONLIJK ARTISTIEK TRAJECT

VOOR VOLWASSENEN
 
aha-visie.png

Het Persoonlijk Artistiek Traject - PAT - is het atelier dat studenten uitdaagt om vanuit dialoog, interesses, ideeën een eigen uniek oeuvre uit te bouwen. De mentor en medestudenten reizen mee doorheen het proces. 

De opleiding doorloopt een aantal grote fases waarbij de student zelf het tempo en de ambitie kiest. Het traject begint met het ontdekken en uitbouwen van een werkproces door onderzoek en experiment. Via dialoog krijgt de student gaandeweg bewustwording van wat zijn/haar werk inhoudelijk en technisch inhoud. In een volgende fase worden de studenten uitgedaagd om te oefenen met hun werk en om op een gepaste wijze te tonen en te verwoorden aan publiek.

Het doel is om na het doorlopen van dit atelier een stabiel kunste-naarschap uitgebouwd te hebben waarbij de student op zelfstandige basis verder kan.

De studenten komen wekelijks samen in het PAT-atelier voor het inhoudelijke luik van hun proces. De ene week wordt er een tafelmoment voorzien in groep, de andere week een werkmoment met één op één begeleiding. Voor het technische luik kunnen studenten gebruik maken van alle vakateliers en beroep doen op de technische expertise van de vakdocenten.

Om de persoonlijke werking van dit atelier te kunnen garanderen worden 4 studenten per academiejaar toegelaten. De selectieprocedure is terug te vinden op de AHA!-website of te verkrijgen via het AHA!-secretariaat. 

PRAKTISCH*
5 jarige opleiding
+ 2 jaar specialisatie
 

HARELBEKE

18.00 tot 20.00

18.00 tot 20.00MAANDAG

WOENSDAG


* kies 1 lesmoment


 

Aangevuld met atelierwerking in functie van het gekozen artistieke traject.
bottom of page